De Werkgroep Fairtrade Nijmegen

De werkgroep Fairtrade Nijmegen is begin 2014 gestart met twee hoofddoelstellingen:

  • Het vergroten van de bewustwording en het draagvlak voor Fair Trade en fairtrade producten bij Nijmeegse inwoners, bedrijven, organisaties en het gemeentebestuur. Hiermee stimuleren we en groeit vraag en aanbod van fairtrade producten in Nijmegen.
  • Het behalen van de titel Fairtrade Gemeente. Met deze titel zetten we de eerste doelstelling kracht bij.

Om de titel Fairtrade Gemeente te verkrijgen en te behouden moeten we aan een aantal criteria voldoen.

Eind maart 2016 heeft de stad Nijmegen de titel Fairtrade Gemeente ontvangen. Het is nu zaak om er voor te zorgen dat de stad de titel blijft behouden en dat er in Nijmegen steeds meer Fair Trade zichtbaar zal zijn.

Nu de titel is behaald hebben we twee aanvullende doelstellingen geformuleerd:

  • Het stimuleren en ondersteunen van de vele duurzame initiatieven in Nijmegen. Nijmegen is een groene stad en we bieden een platform aan bedrijven en organisaties die daar aan willen bijdragen.
  • We willen uitgroeien tot een duurzame community waar ook de Nijmeegse burgers zich betrokken bij voelen.

De werkgroep Fairtrade Nijmegen heeft de volgende leden (juni 2018):

Pieter de Wit (dagelijks bestuur, voorzitter) | Cees Bruijnen (dagelijks bestuur, penningmeester) | Caroline de Greeff (dagelijks bestuur, secretaris) | Anne Hurkens | Miranda van de Burgt | Gesuino Poddighe |

Vind jij net als wij Fair Trade en Duurzaamheid erg belangrijk?
Wil je graag meehelpen om het draagvlak hiervoor in Nijmegen te vergroten?
Wij kunnen jouw hulp altijd gebruiken!
We hebben vaak een hoop plannen en te weinig handen om ze uit te voeren.

Reacties zijn gesloten.