Huis van de Compassie

Het Huis van Compassie is een laagdrempelige plek waarin vele verschillende activiteiten plaatsvinden waarbij compassie met mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie centraal staat. Compassie met bijvoorbeeld daklozen, ongedocumenteerde vreemdelingen, mensen die in armoede leven en mensen die sociaal geïsoleerd zijn en/of zorg nodig hebben.
De activiteiten zijn tegelijkertijd ook bedoeld voor mensen die het goed gaat. Juist de ontmoeting tussen verschillende groepen mensen kan leiden tot begrip en respect voor elkaar.

 

 

Reacties zijn gesloten.